Næringsbygg

Næringsbygg - teikna av Meto Pro

Kaldfjøs

Næringsbygg Håbakken

Ferdigstilt 2015, landbruksverkstad, dekkservice og lager. Bruksareal 1007 m², grunnflate 854 m²

Skytehus og klubbhus

Attereising av Lærdal skytehus og klubbhus Lærdal IL. Ferdigstilling 2016.