Prosjekt

- Prosjekt som me har utført -

Prosjektering bygg:

 • Nytt Dagbygg Øljusjøen for Østfold Energi
 • Tilbygg driftsbyggnig lager
 • Rehablitering/tilbygg bustadhus Naddvik
 • Rehablitering/tilbygg bustadhus Borgund
 • Rehablitering/tilbygg bustadhus Ljøsne
 • Prosjektering/planlegging av nytt garderobeanlegg i adm.bygg Borgund kraftverk
 • Prosjektering av Suletind hytta som Lokreim Bygg og Betong AS bygger.
 • Diverse prosjekteringsoppdrag for Øye Bygg og Bo AS
 • Diverse prosjekteringsoppdrag for Sjøthun Bygg AS
 • Forprosjekt for utbygging av bustader på Einemomarki
 • Prosjektering av komunale bustader i Fortun, prosjektet vann anbodskonkuranse, men vart stoppa av Lærdal kommune.
 • Prosjektering av bustader på gamle Norol tomti, Lærdalsøyri. Utbyggjar Lokreim Bygg og Betong AS.
   

Planarbeid / Regulering:

 • Arealdisponeringsplan for nytt Dagbygg Øljusjøen, Østfold Energi AS
 • Utarbeiding av privat reguleringsplan Holebyen II, Naddvik
 • Reguleringsendring Einemomarki under planarbeid
   

Andre oppdrag:

 • Brann- og rømmingsplanar, Østfold Energi
 • Prosjektering av spesialtrapp i alu og hus over wirespel for sugerøyrsluke Øljusjøen Kraftstasjon, Østfold Energi
 • Prosjektering av gitterport for tilkomst tunel Naddvik Kraftstasjon, Østfold Energi
 • Prosjektoppfølging for Lokreim Bygg og Betong AS, fast samarbeidspartnar
 • Prosjektoppfølging for Sjøthun Bygg AS
 • Dokumentasjonsarbeider i Tida for Aurland og Lærdal kommune, AH-Bygg AS og Grønsberg og Sønner AS
   

Anbodsdokument:

 • Tilbodsdokument for total entreprise for oppføring av nytt Dagbygg Øljusjøen
 • Tilbodsdokumenter for innhenting av pristilbod for utføring av rehab/tilbygg
 • Anbodsdokument for Nytt garderobeanlegg Borgund kraftverk, innhenting av tilbod og oppfølging av utførande entreprenørar

Utvalte prosjekt