Regulering og planarbeid

 

  • Regulering Fillestølen Hyttegrend, utviding og fortetting av eksisterande hytteområde (under arbeid)
  • Regulering Filefjell Eiendomsutvikling AS, reguleringsendring av deler av reguleringsplanen Filefjell Sørlig del, Område H6, trinn 2 (ferdig)
  • Driftsplan for grustak Mo (ferdig)
  • Regulering Kyrkjegata, Lærdalsøyri, reguleringsendring av delområde i eksisterande plan (ferdig)
  • Regulering Kyrkjeteigen, Lærdalsøyri, reguleringsendring av delområde i eksisterande plan (ferdig)
  • Regulering Bergo, Lærdalsøyri, reguleringsendring av delområde i eksisterande plan (ferdig)
  • Regulering Forthun, Lærdalsøyri, omregulering av delområde i eksisterande plan (ferdig)
  • Regulering Brugrand, detaljregulering av området Brugrand (ferdig)
  • Arealdisponeringsplan for nytt Dagbygg Øljusjøen, Østfold Energi AS (ferdig)
  • Utarbeiding av privar reguleringsplan for Holebyen II, Naddvik. (ikkje ferdigstilt, sett på vent)