Tenester

- Me ynskjer å tilby våre tenester til både private og næringskundar -

Me utfører

 • Prosjektering (hytter, hus, tilbygg, mindre næringsbygg)
 • Visualisering i 3D
 • Kalkylar
 • Anbodsdokumet
 • Prosjektstyring
 • Byggsøk
 • Dokumentasjon (FDVU)
 • Teknisk teikning
 • Oppteikning av bygg (digitalisering av gamleteikningar)
 • Brann- og rømningsplanar
 • Idèskisser
 • Regulering
 • Tomteplanar

Me benyttar følgjande programvare:

 • Arcihicad 18
 • ArchiTerra
 • Solibri Model Checker
 • MS Office 365/2016
 • Adobe Acrobat XI Standard
 • Jatak TreDim 15.0
 • Holte SmartKalk
 • Holte Byggsafe total (prosjektstyring/KS/HMS)

Godkjenningsbevis

Sjå vårt godkjenningsbevis her